Obec Česká Metuje
Česká Metuje

Pamětní list

Jednou z nejstarších osad založených na Policku břevnovskými benediktýny byla osada Metuje. Její počátky spadají do první čtvrtiny 13. století a jméno získala od stejnojmenné řeky, na jejímž levém břehu ležela. Okolo roku 1260 vznikla na pravém břehu řeky obec stejného jména, s německými osadníky, patřící k panství Stárkov. S krátkou přestávkou, kdy za husitských válek daroval Metuji ještě s dalšími vesnicemi císař Zikmund Matyáši Salavovi z Lípy, patřila až do roku 1848 k polickému klášternímu panství.
Pamětní list
Samostatná katastrální obec Česká Metuje vznikla roku 1790 rozdělením původní obce. Řeka Metuje zde vytvořila jazykovou hranici mezi Českou a Německou Metují a rozdělovala obě katastrální obce. V roce 1848 splynula Česká Metuje s obcí Žďár nad Metují a tento stav trval do roku 1891.

První dochovaná písemná zmínka je až z roku 1406, kdy se tehdejší ves Metuje připomíná jako součást polického panství. kmklcfmk Od roku 1946 se součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka, v roce 1960 také Skalka.

Úvodní ustanovení
  1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě § 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, má platnost pro Obecní úřad Česká Metuje a je závazný pro všechny jeho zaměstnance.
  2. Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti obecního úřadu, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností.
  3. Za dokument se považuje každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální.
  4. Spisová služba se vykonává písemnou formou nebo elektronickou formou za použití výpočetní techniky.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální stavy toků

5.6.2023 17:40

Aktuální výška:

29 cm

5.6.2023 17:15

Aktuální výška:

24 cm

5.6.2023 17:40

Aktuální výška:

16 cm

5.6.2023 17:20

Aktuální výška:

20 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Maršov nad Metujínormální
Velký Dřevíčnormální
Hronovnormální
Meziměstínormální
Pořízení kompostérů

eu